Terug naar vooruitgang in de GGZ

Vooruitgang in de GGZ? In het verontrustende besef dat de effectiviteit van psychologische behandelingen de afgelopen decennia niet is toegenomen1 en individuele therapeuten ondanks registraties, scholingen en ervaring niet zonder meer beter lijken te worden1,2,...