We zitten vast in de GGZ

Het lijkt erop dat een groot deel van de GGZ kampt met een “fixed mindset”. De superieure effectiviteit van bepaalde therapievormen wordt als een vaststaand gegeven aangenomen en uitdagingen hiervan worden krampachtig vermeden of onschadelijk gemaakt: op die manier...

Leren van premature termination

Premature Termination is geen seksuele disfunctie of een andere DSM-5 classificatie, al komt het verschijnsel wel veel voor in de GGZ. Het is het voortijdig afhaken of wegblijven van de cliënt. Lang werd een percentage van 50% gezien, wat overigens bizar is, maar na...

Terug naar vooruitgang in de GGZ

Vooruitgang in de GGZ? In het verontrustende besef dat de effectiviteit van psychologische behandelingen de afgelopen decennia niet is toegenomen1 en individuele therapeuten ondanks registraties, scholingen en ervaring niet zonder meer beter lijken te worden1,2,...