Het lijkt erop dat een groot deel van de GGZ kampt met een “fixed mindset”. De superieure effectiviteit van bepaalde therapievormen wordt als een vaststaand gegeven aangenomen en uitdagingen hiervan worden krampachtig vermeden of onschadelijk gemaakt: op die manier maak je geen fouten en krijg je geen negatieve feedback.

Cliënten hebben het nakijken.

Als ze het namelijk wagen om niet beter te worden dan ligt dat vanuit deze mindset natuurlijk aan hen, ze zijn dan “niet gemotiveerd” of moeten met een zwaardere diagnose doorgestuurd worden. De illusie moet natuurlijk wel in stand blijven…

Ook therapeuten worden hier niet beter van. Om ergens beter in te worden, moet je namelijk de “growth mindset” proberen aan te nemen. De bereidheid om uitdagingen aan te gaan, leren van fouten, ontdekken vanuit een onwetende houding, bescheidenheid qua model (een model is ook maar een versimpeling van de werkelijkheid) en we blijven altijd lerende.

Samen met onze cliënten groeien! Laten we proberen vanuit de groei mindset de GGZ verder vorm te geven. Een nieuwe, sprankelende en menswaardige GGZ, waar nog oneindig veel te leren valt!