Zoveel strijd. Zoveel debat. Zoveel onenigheid. En vooral: al zo ontzettend lang…

Strijd tussen therapiescholen: welke therapie is superieur?

Strijd tussen theorieën: welke theorie verklaart psychische problemen het beste?

Strijd tussen de algemene factoren als verklaring voor verandering versus specifieke factoren.

Strijd tussen zuivere therapieën versus integratieve/eclectische praktijken

Strijd tussen cliëntgestuurde benaderingen versus therapeutgestuurde versus protocolgestuurde therapie

Strijd tussen wetenschappers en behandelaren in de praktijk

Zoveel strijd…En er zijn eigenlijk alleen verliezers als we niet inzien dat al deze posities een punt hebben en van waarde zijn! Dat is de complexiteit en onzekerheid in de GGZ: mensen kunnen om heel uiteenlopende redenen psychische problemen ontwikkelen en kunnen baat hebben bij zeer uiteenlopende aanpakken en veranderingsmechanismen en dat kan ook nog eens variëren in de tijd. Laten we proberen deze complexiteit en onzekerheid te omarmen zodat we SAMEN verder kunnen werken aan het vergroten van de effectiviteit van behandelingen in de GGZ. Wat werkt voor wie, op welk moment, met wie en in welke vorm? Wetenschappelijk geïnformeerd ambachtelijk vakmanschap!